Istorijat

D.O.O „Paraćinka“ osnovana je daleke 1924 godine, kao privatno preduzeće braće Milojković i poslovala je pod firmom “BRATEN”.

 

Preduzeće je bilo poznato kao proizvođač kvalitetnih bombona i ratluka u skladu sa tadašnjim navikama potrošača a proizvodnja se skoro u potpunosti obavljala manuelno. Posebno se isticao svojim kvalitetom ratluk, kojim je snabdevan kraljevski dvor i monasi manastira Hilandar. Za kvalitet svojih proizvoda firma je dobijala mnogobrojna priznanja i medalje.

 

U posleratnom periodu preduzeće je prošlo kroz više transformacija u skladu sa tadasnjim modelima vlasništva i organizacije, da bi počev od 1977.godine, nastavilo sa poslovanjem kao samostalna radna organizacija sa potpunom odgovornošću.

 

Od 1990.godine, preduzeće, među prvima u konditorskoj industriji, posluje kao deoničarsko društvo, a potom kao akcionarsko duštvo sa mešovitim kapitalom, u kome su većinski paket akcija posedovali zaposleni kao akcionari. Od 2011. godine preduzeće nastavlja da posluje kao javno akcionarsko društvo u privatnoj svojini u većinskom vlasništvu „SILBO„d.o.o, Beograd.

 

D.O.O “Paraćinka“ se danas bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda u asortimanu koji obuhvata proizvodnju tvrdih i punjenih bombona,žvaka sa šećerom i bez šećera (sugar free), tečne žvake, lizalica, komprimata i ratluka. Proizvodni procesi se i danas oslanjaju na proverene tehnološke postupke i recepture, znanju i iskustvu radnika koje se prenosi generacijski, uskladjeni sa sistemom kvaliteta HACCP. Decenijsko postojanje, kontinuirano prisustvo na tržištu sa prepoznatljivim kvalitetom, proizvodi i robne marke koje su se “družile“ sa mnogim generacijama je dovoljno opravdanje imidža firme sa dugom tradicijom i jedne od najstarijih firmi u konditorskoj industriji Srbije.