O nama

Od septembra 2011. godine trgovinska kompanija „Silbo” DOO iz Beograda postala je većinski vlasnik DOO „Paraćinka” Paraćin.

 

Sa promenom vlasničke strukture, DOO „Paraćinka“ je izvršila proces finansijsko-tehničkog restruktuiranja, prilagodjavanje kadrovske strukture realnim potrebama i optimizaciji troškova u svim segmentima poslovanja. Definisan je novi portfolio proizvoda, redizajnirana ambalaža, promenjen model distribucije i prodaje proizvoda što je sve doprinelo ostvarenju utvrđenih poslovnih planova. Paraćinka je implementirala i primenjuje HACCP sistem, a poseduje i HALAL sertifikat.

 

Ova sinergija omogućava i stvara uslove za dalji razvoj kompanije u skladu sa tržišnim zahtevima.

Istorijat

DOO “Paraćinka“ osnovana je daleke 1924 godine, kao privatno preduzeće braće Milojković i poslovala je pod firmom “BRATEN”.